Juridiske oplysninger

MINI FINANCIAL SERVICES via
BMW FINANCIAL SERVICES A/S

CVR nummer: DK25942876
Bestyrelse: København, Danmark

Databeskyttelse.

I forbindelse med anvendelsen af vores tjenester kan du blive bedt om at oplyse personlige data. Besvarelsen af disse spørgsmål er frivillig. Dine personlige oplysninger lagres og behandles i overensstemmelse med de danske regler om databeskyttelse.
Personrelaterede oplysninger, der indsamles på hjemmesider tilhørende BMW/MINI, anvendes til afvikling af indgåede aftaler samt bearbejdning af dine henvendelser. Behandling og anvendelse af dine oplysninger til rådgivning, reklame og markedsundersøgelse kræver din godkendelse.
Såfremt du indvilger i at lade os anvende dine oplysninger til ovenstående formål, herunder videregivelsen til virksomhederne inden for BMW/MINI eller andre i erklæringen nævnte tredjemænd, kan en videregivelse af dine oplysninger til nævnte parter finde sted. I modsat fald vil dine oplysninger ikke blive videregivet.
LÆS VORES FULDE DATA PRIVACY

Ophavsret.

© Copyright BMW Group Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt måden for anvendelsen heraf på BMW Groups hjemmesider er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres til kommercielle formål, ej heller udbredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjemand. Vi gør opmærksom på, at billederne på hjemmesiden til dels er underlagt tredjemands ophavsrettigheder.

Ansvar.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i oplysningerne på denne hjemmeside. BMW Group Danmark A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke er forårsaget ved forsætlighed eller grov uagtsomhed. Såfremt der på denne hjemmeside henvises til internetsider, der udgives af tredjemand, kan MINI ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider

Varemærker etc.

Samtlige varemærker og lignende på denne hjemmeside tilhører, såfremt ikke andet er anført, MINI. Dette gælder især for varemærker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

Brugsrettigheder.

MINI har ønsket af præsentere en innovativ og informativ hjemmeside. Intellektuelle ejendomsrettigheder på denne side, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Denne hjemmeside giver ikke licens til anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende MINI eller tredjemand.